เปิดขายทุกราคา 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป / Public Sale on 5th Oct 2019 at 10.00 AM onward